Sözlü Bildiri Platformu

S-001 Ayşegül Demir The assessment of Mean Arterial Pressure (MAP) in patient with multiple sclerosis and its association with disability Fettah Eren, Ayşegül Demir
S-002 Sena Destan Bünül Multiple Sklerozda Hastalık Kliniği ve Kullanılan ilaçların Tedavi Uyumu Üzerine Etkileri Sena Destan Bünül
S-003 Di̇lcan Kotan A Rare Coexistence of MOG-IgG-associated disease with Ankylosing Spondylitis Sümeyye Merve Türk, Di̇lcan Kotan, Emel Gönüllü
S-004 İrem Taşcı Okrelizumab kullanımının 24 aylık takip süresinde klinik ve radyolojik sonuçları: Tek merkezli retrospektif bir analiz İrem Taşcı, Caner Feyzi Demir, Ferhat Balgetir
S-005 Elif Özge Biçer Multipl skleroz ayırıcı tanısında nörofibromatozis: olgu sunumu Mehmet Fatih Yetkin, Elif Özge Biçer, Merve Akcakoyunlu, Meral Mirza
S-006 Emine Rabia Koç EBV enfeksiyonunu izleyen MOG antikor pozitif ADEM olgusu Emine Rabia Koç, Ömer Faruk Turan
S-007 Osman Oğuzhan Kılıç Clusterin rs3087554 A/G genetik polimorfizmi ile multipl skleroz arasındaki ilişkinin incelenmesi Osman Oğuzhan Kılıç, Birsen Can Demirdöğen, Şeref Demirkaya, Semra Mungan
S-008 Melike Doğan Ünlü Factors Contributing the Fatigue in Multiple Sclerosis and its Relation with Quality of Life Seda Dağlı, Melike Doğan Ünlü, Serpil Demirci
S-009 Safiye Gül Kenar Kliniğimizde Takip Edilen Multipl Skleroz Hastalarının Demografik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri; Nötrofil Lenfosit Oranı Klinik Bir Belirteç Mi? Safiye Gül Kenar, Nuriye Kayalı Şendur, Semra Mungan
S-010 Zafer Özkan Multipl Skleroz Hastalığı İle Gerilme Refleksinin Long-Loop Yanıtları Arasındaki İlişki  Berat Can Cengiz, Musa Temel, Senih Gürses, Şeref Demirkaya 
S-011 Merve Akcakoyunlu Multipl Sklerozlu bireylerde 2-hidroksiglutaratın hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi Merve Akcakoyunlu, Mehmet Fatih Yetkin, Ahmet Eken, Fatma Zehra Okuş, Tuğba Nur Gök, Meral Mirza
S-012 Ferda İlgen Uslu Steroid Dirençli Demiyelinizan Hastalıkların Akut Atak Tedavisinde Terapötik Plazma Değişimi Vildan Güzel, Ferda İlgen Uslu, Azize Esra Başar Gürsoy
S-013 Tuğçe Kızılay Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu Hastalarında Plazmaferez Zamanlamasının Önemi Tuğçe Kızılay, Ruziye Erol Yıldız, Devran Süer, Cemile Handan Mısırlı, Mehmet Gencer, Recai Türkoğlu
S-014 Şükran Çevik Yurtoğulları Radyolojik izole Sendrom mu? İlk atak MS mi? Şükran Çevik Yurtoğulları, Musa Temel, Şeref Demirkaya
S-015 Duygu Arslan Mehdiyev Hipofiz Adenomu, Fasial paralizi, Multipl Skleroz Birlikteliği Duygu Arslan Mehdiyev, Gülgün Uncu
S-016 Selma Tekin Transvers Myelit kliniği ile başvuran Anti-MOG antikor müspet vakalar Selma Tekin, Levent Sinan Bir
S-017 Matlyuba Sanaeva Multipl sklerozlu hastalarda başağrısının prevalansı ve yapısı: epidemiyoloji, ayırıcı tanı, tedavi özellikleri   
S-018 Saule T Turuspekova, Kosbolovna Demesinova Kazakistan’da NMOSD Hastalıkları   
S-019 Roza B. Nurjanova, Dmitriy A. Mitrohin Balo’nun konsantrik sklerozu: uygulamadan bir vaka.  
S-020 Elmira B. Atantaeva, Bahıtgul R. Nurmuhambetova Multipl sklerozda anksiyete bozuklukları.  
S-021 Mustafa Çam Multipl Skleroz Hastalarının Bilişsel Durumunun Cognistat Tarama Testi Ile Değerlendirilmesi Mustafa Çam
S-022 Zeynep Özdemir Antinükleer Antikor Pozitifliği Bulunan Multipl Skleroz Hastalarının Klinik Özellikleri Zeynep Özdemir, Fulya Eren
S-023 Musa Temel Fingolimot Kesimi sonrası Rebaund MS aktivitesi olguları  Musa Temel, Zafer Özkan Şeref Demirkaya
S-024 Fitnat Uluğ İlk Bulgusu Tonik Spazm olan Pediatrik Multipl Skleroz Olgusu Fitnat Uluğ, Tuğçe Damla Dilek, Safiye Güneş Sağer, Hüseyin Kılıç, Sema Saltık
S-025 Serdar Baraklı COVİD 19 Pandemi Sürecinde COVİD-Multipl Skleroz Deneyimimiz Serdar Baraklı, Damla Erimhan Çevik, Gönül Vural, Semra Mungan
S-026 Tuğçe Kızılay SARS-CoV-2 Enfeksiyonu Takiben: Multiple Sklerozis ve Longitudinal Ekstensif Transvers Miyelit (LETM) Olguları Tuğçe Kızılay, Recai Türkoğlu, Ruziye Erol Yıldız, Devran Süer, Cemile Handan Mısırlı, Mehmet Gencer
S-027  Melike Batum COVİD-19 Geçiren Multiple Skleroz Hastalarinin Demografik Verilerinin Incelenmesi Ve Teletip Ile Takip Sürecinin Gözden Geçirilmesi Melike Batum, Yağmur İnalkaç Gemici, Hatice Mavioğlu
S-028 Hatice Yüksel COVID-19 Multipl Skleroz için bir risk faktörü müdür? Hatice Yüksel, Semra Öztürk Mungan
S-029 Ezgi Topaloğlu COVID-19 Pandemi Döneminin Multipl Skleroz Hastaları ve Sağlıklı Kontrollerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Emine Rabia Koç, Aylin Bican Demir, Ezgi Topaloğlu, Ömer Faruk Turan, Güven Özkaya
S-030 Tuğçe Damla Dilek SARS-CoV2 pandemisi sırasında Multipl Sklerozis tanılı çocukların kaygı düzeyleri ile ebeveynlerinin kaygı ve depresyon düzeyleri Tuğçe Damla Dilek, Zehra Koyuncu, Nursena Koloğlu, Oğuzhan Tin, Serhat Güler, Sema Saltık
S-031 Nuray Can Usta COVID-19 ile İlişkili Optik Nöropati Olguları Nuray Can Usta, Betül Önal Günay
S-032 Ümmü Serpil Sarı Muhtemel Dimetil Fumarat Yan Etkisi Olarak Kilo Kaybı Ümmü Serpil Sarı, Figen Tokuçoğlu
S-033 Gökçe Yağmur Efendi Multipl Skleroz Hastası Kadınların Çocuklarında Psikiyatrik Belirtiler ve Annenin Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi Gökçe Yağmur Efendi, S. Destan Bünül
S-034 Şükran Çevik Yurtoğulları Multipl skleroz hastalarında huzursuz bacak sendromu varlığının , yaşam kalitesi, uyku, psikolojik durumuna etkisi ve spinal lezyon ilişkisi Şükran Çevik Yurtoğulları
3. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi